x

Wat zoek je?

Geschiedenis

In 1899 heeft een vijftal leden van de Christelijke Jongelingenvereniging het initiatief genomen om de “Christelijke Muziekvereniging Elad” te stichten. De kerkelijke afkomst is nog terug te vinden in haar naam. Elad betekent: “Die God prijst”.
De eerste uitvoering van Elad vond plaats in januari 1900, op de bruiloft van een van de leden.
In zijn lange bestaan kende Elad zowel hoogte- als dieptepunten. Zo was de start moeizaam en was het die eerste jaren niet eenvoudig om voldoende leden te werven en behouden. Maar ook meer recent, tijdens de Covid pandemie, is om verschillende redenen het ledenaantal alarmerend teruggelopen.
Maar het bestaan van Elad kende ook vele hoogtepunten. Te noemen zijn bijvoorbeeld de tientallen Kerstsamenzang-evenementen en de verschillende jubileumconcerten met medewerking van bekende solisten, andere orkesten of koren.